Počas vianočných sviatkov sme sa snažili, ako každý rok, zorganizovať koncert. Niečo, čo by ľudí potešilo, pohladilo vo vianočný čas na duši a zároveň im pripomenulo, aké je krásne byť počas tohto obdobia v kruhu svojej rodiny. Tento rok sme oslovili zbor Societas Cantica a spolu s nimi pripravili VIANOČNÝ KONCERT. Išlo o prvú takúto spoluprácu. Celkovo sme absolvovali tri vystúpenia (27. 12. 2014 v Bazilike minor vo Vranove, 2. 1. v Snine a 4. 1. v Remetských Hámroch). Touto cestou sa chceme poďakovať zboru Societas Cantica za spoluprácu a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri zorganizovaní VIANOČNÉHO KONCERTU.

 

Vianočný koncert