Zbor I Bambini De La Luce - Deti Svetla pôsobí pri rím.-kat. farskom kostole narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou už od roku 1984. Začal účinkovať pod vedením slečny Ivety Habasovej ako spoločenstvo detí, ktoré chcelo oslavovať nášho Pána piesňou. No toto spoločenstvo bolo známe nielen tým, že prispievalo svojou bohatou účasťou na svätých omšiach, ale aj svojimi ďalšími aktivitami. Spomenieme spoločné výlety na hrad Čičvu alebo hrad v Kapušanoch. Tam sa ukázali herecké a športové talenty pri rôznych súťažiach. Spoločné športové akcie s miništrantami na už dnes neexistujúcej lúke "Pašvisku". Množstvo akadémii a ďalších akcií, ktoré sa dajú pre také spoločenstvo a zbor vymyslieť.

Preto sa chceme aj touto cestou takto verejne poďakovať v mene všetkých detí a dnes už mladých dospelých ľudí za prácu a vytrvalosť v tejto neľahkej, ale nádhernej práci Ivetke Habasovej dnes už Hörlerovej.

Od roku 1992 v práci pokračovali manželia Lucia a Marek Tomko, pričom slečna Habasová sa začína venovať detskému speváckemu zboru vo farnosti juh.

Dnes je to spoločenstvo už nielen detí, ale aj mladých a dokonca aj dospelých.

Od roku 2001 prevzali žezlo Lucia Tokárová a Martin Benko.

Okrem pravidelnej účasti na bohoslužbách, ktoré obohacuje svojím spevom, ako sme už spomenuli, pripravuje aj iné aktivity. Výlety, športové a kultúrne akcie, ktoré pomáhajú spoločenstvu prehĺbiť si vzájomné vzťahy i upevniť sa vo viere.

Medzi tie významnejšie patrí:

- rok 1995 - účasť na celoslovenskom festivale „LUMEN“ v Trnave

- rok 1997 - ekumenické stretnutie mládeže vo Vranove nad Topľou

- rok 1998 a 1999 - festival „ALELUJA“ v Sabinove

- od roku 2000 - Kresťanské slávnosti zborového spevu vo Vyšnom Žipove.

Veľmi významnou a dôležitou akciou je „DOBRÁ NOVINA“, ktorú organizuje kresťanské spoločenstvo detí eRko na Slovensku a v rámci ktorej zbor I Bambini de la Luce od roku 1995 usporadúva vianočné benefičné koncerty. Výťažok z týchto koncertov putuje do krajín tretieho sveta. Každý z nás túži po tom, aby bol pochopený a sám chápal druhých, túži milovať a dostávať lásku od druhých. Keď prežíva svoj život v takejto atmosfére, vtedy sa môže rozvíjať ako osobnosť. A o to sa snažia aj členovia zboru