Tento rok Live omša nebola ako každoročná. Oslávili sme ňou 10. Výročie od začatia a doprevádzania týchto Ro(c)kových či už Live omší. Začiatok svätej omše bol 8.9. 2018 o 21:00 hodine, pri ktorej bol hlavným celebrantom  vdp. o. Konrad Blicharski OSPPE a kazateľom diakon Juraj Tirpák OSPPE.IMGP9417

      Tradične v sobotu pred odpustovou slávnosťou večer o 21.00 hod patril LIVE sv. omši za účasti prevažne mladých ľudí.

22 Sobota odpust ml de n cka sv. om a 2017 3686

     ,,Základným kameňom bohatého života je robiť to, čo zbožňujeme." (Walter Dyer)

     

      Už hneď na úvod si dovolím tvrdiť, že všetci, ktorí sa na príprave podieľali, a to cez kňazov, technikov, osvetľovačov, až po hudobníkov a spevákov, robili to, čo zbožňujú. Verím, že o tom dokázali presvedčiť všetkých prítomných.

omsa LIVE plagat web Copy

Tak, ako už niekoľko rokov, aj tento sa mladí z našej farnosti rozhodli poňať slávenie svätej omše iným spôsobom. Svätá omša sa neodohrávala vo vnútorných priestoroch, ako zvyčajne, ale v kostolnej záhrade. Ro"c"ková omša sa konala 5.9.2015, deň pred slávením odpustu, o 21. hodine. Avšak prípravy spevákov a kapely sa začali už o dosť skôr. Nacvičovali všade, kde to bolo možné a stále, keď sa dalo.