Počas vianočných sviatkov sme sa snažili, ako každý rok, zorganizovať koncert. Niečo, čo by ľudí potešilo, pohladilo vo vianočný čas na duši a zároveň im pripomenulo, aké je krásne byť počas tohto obdobia v kruhu svojej rodiny. Preto sme spolu s dirigentkou a spoluvedúcou zboru Katkou Lehončákovou rozmýšľali, aký charakter dať tohtoročnému koncertu. Mal to byť tradičný bambiňácky koncert s doprovodom živej muziky.

Nakoniec sa to vyvinulo úplne inak. S Katkou spievame v zbore Societas Cantica. A keď sme tak spolu v zbore riešili otázku koncertov, vznikal problém so zladením sa naších termínov a termínov zboru Societas Cantica. Tak mi napadla myšlienka, spraviť spoločný koncert. Predniesol som ju na skúške dirigentovi p. Eperješimu a zboristom. Veľmi sa im páčil takýto nápad. Tak sme sa rozhodli ísť spoločne do koncertu. Vybrali sme termíny, nacvičili sme piesne s tým, že sme si rozdelili čas, aby každému zboru vyšlo zhruba po 30 minút. Ako záverečnú spoločnú pieseň sme si vybrali - Tichú noc. Táto skladba má svoje čaro. Chceli sme do tejto piesne zapojiť aj divákov, čo sa nám aj podarilo. Túto pieseň sme si spoločne prešli až tesne pred koncertom. Vzhľadom nato, že ju každý poznal, nevznikol tam nejaký vážny problém. Vznikli len technické problémy, kde bude stáť zbor Societas Cantica. Ale to sa tiež po vzájomnej dohode vyriešilo. V našom spoločenstve nás hudba spája už 31 rokov. Je to krásne svedectvo, ktoré posúvame ďalej počas omší, svadieb, pohrebov, ale aj koncertov. Takže ako som už spomínala nie len, že nás spája, ale nás všetkých napĺňa radosťou a chuťou rozdávať Božie slovo ďalej . Sv. Augustín povedal: "Kto spieva, dvakrát sa modlí " ...a my sa podľa toho riadime.

Vianočný koncert