Každoročný vianočný koncert zboristov Bambiňákov nesmel chýbať ani minulý rok. Počas týchto Vianoc sme sa rozhodli, že náš talent chceme ukázať aj v iných mestách a farnostiach. Začali sme sa tak usilovne pripravovať a nacvičovať od novembra. Naše nácviky boli pohodové, zábavné, no ku koncu aj napäté kvôli chorobe, ktorá neobišla ani jedného z nás.

     Pár dní pred prvým koncertom sme si mysleli, že naše ,,turné" zrušíme, ale spoločné modlitby a viera v nášho Otecka nám dodala silu a každý jeden koncert sa tak mohol uskutočniť. Okrem koncertu vo Vranove, ktorý bol druhý v poradí sme mali koncerty v dvoch obciach. Prvý koncert sa konal v Holčíkovciach a posledný, tretí v poradí bol v Kamenici. Pred odchodmi na už spomínané dva koncerty, kde sme museli cestovať, si naši chlapci hudobníci a speváci našli stále minimálne hodinku času aby pobalili a poskladali potrebnú aparatúru a hudobné nástroje. Dievčatá mali pred odchodmi ešte čas na úpravu a doučenie slov piesní. Ale toho času nebolo až tak veľa, lebo sme sa nenazdali a pred ,, kakadéčkom" nás čakal objednaný autobus. Cesta autobusom bola stále zábavná, niekedy unavujúca, ale dokázali sme sa pred koncertami nabudiť a hoci z posledných síl (hlavne kvôli chorobám) sme to zvládli. Veľmi nás potešili a pohladili na duši reakcie veriacich či už z iných ale aj našej farnosti.

     Touto cestou by som sa chcela ešte raz poďakovať všetkým zboristom a hudobníkom, ktorí sa celý rok snažia, chodia na nácviky a zo ❤ -diečka hrajú a spievajú na Božiu chválu a slávu. V neposlednom rade odovzdávam vďaku vám, rodičia, za vašu ochotu a trpezlivosť púšťať deti na nácviky, pretože bez vašich detí by to nebolo ono! ?

S pozdravom, dirigentka Katka ?

 

Vianočný koncert 2016