Sme spoločenstvo detí a mladých, ktorí spevom chvália Boha. Fungujeme pri Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Sme farským detsko-mládežníckym speváckym zborom. Svojim spevom obohacujeme sväté omše v našom kostole. V stredu večer spievame na detskej svätej omši, v piatok na mládežníckej a v nedeľu na detsko-mládežníckej svätej omši.

Vo vianočnom období organizujeme koncerty. Okrem koncertu vo Vranove najkrajšie sviatky roka spestrujeme veriacim aj iných farností. Príležitosť koncertovať sme mali už v Snine, Humennom, Prešove, Košiciach, Sečovciach, Svidníku, Trebišove, Vechci, Dlhom Klčove, Juskovej Vôli, Čemernom. Niekoľkokrát sme sa zúčastnili aj na Kresťanských slávnostiach zborového spevu vo Vyšnom Žipove.

Aktívne sa zapájame aj do ďalšich programov a akcií, organizovaných či už našou alebo inými farnosťami. (odpusty, ekumenické stretnutia, ...)

 

Vitajte na našich stránkach